CREATIVE DIRECTOR: XU YIN LIANG
ART DIRECTOR: XU YIN LIANG
DESIGNER: XU YIN LIANG/MVM TEAM
PHOTOGRAPHER: HERMAN
2019